Finansuj faktury i nie martw się odległymi terminami płatności

Wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności to w wielu branżach konieczność, ponieważ wiele firm współpracuje wyłącznie ze sprzedawcami, którzy stosują tę praktykę. Warto jednak mieć świadomość, że nie muszą oni już czekać kilkudziesięciu dni na otrzymanie zapłaty, ponieważ problem ten rozwiązuje finansowanie faktur. Na czym polega ta usługa? Jakie są jej zalety? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega finansowanie faktur?

Jak wspomniano we wstępie finansowanie faktur to usługa, która rozwiązuje problem z koniecznością oczekiwania na otrzymanie należności za fakturę z odroczonym terminem płatności. Na czym polega w praktyce? Otóż, przedsiębiorca wystawiający fakturę swojemu kontrahentowi z 60-dniowym okresem płatności nie musi czekać już dwóch miesięcy na otrzymanie zapłaty, ponieważ korzystając z finansowania faktur może otrzymać środki nawet w ciągu 2 godzin. Odsprzedaje bowiem w tym przypadku wystawioną (co istotne nieprzeterminowaną) fakturę firmie faktoringowej, która staje się nowym wierzycielem dla kontrahenta. W efekcie niemal natychmiastowo otrzymuje spłatę należności, mogąc przeznaczyć gotówkę na dowolny cel. Co istotne, w żaden sposób nie traci na tym również jego kontrahent, ponieważ zarówno kwota należności, jak i termin płatności pozostaje dla niego bez zmian.

Zalety finansowania faktur

Rosnąca popularność usługi finansowania faktur wynika przede wszystkim z licznych zalet tego rozwiązania. Wymienić należy wśród nich przede wszystkim:

  • brak konieczności długiego oczekiwania na spłatę należności przez kontrahenta, ponieważ środki można uzyskać nawet w ciągu 2 godzin;
  • dostępność, co wynika z faktu, że z usługi mogą korzystać przedsiębiorcy działający w wielu różnych branżach, a samo finansowanie faktur jest dostępne online;
  • minimum formalności, ponieważ finansowanie faktur to usługa świadczona w ramach podpisanej wcześniej umowy, a przedsiębiorca otrzymuje limit, który może wykorzystać z sfinansowanie wystawianych przez siebie faktur;
  • brak obciążania zdolności kredytowej, co wynika z faktu, że finansowanie faktu nie tylko nie wymaga badania zdolności kredytowej, ale również jej nie obniża, dzięki czemu przedsiębiorca może starać się o kredyt na inne cele.

Finansowanie faktur – dlaczego warto korzystać?

Co przemawia za tym, by skorzystać z usługi finansowania faktur? Przede wszystkim możliwość uatrakcyjnienia własnej oferty poprzez oferowanie swoim kontrahentom odroczonego terminu płatności. Korzystanie z finansowania faktur pozwala bowiem przedsiębiorcom nie martwić się brakiem środków ze sprzedaży, czy przedłużającym się oczekiwaniem na zapłatę. Sprzedając faktury pieniądze wynikające z danej należności można uzyskać w kilka godzin, dzięki czemu można przeznaczyć je na dalsze inwestycje. W efekcie przedsiębiorca nie tylko rozwija biznes, ale uzyskuje również przewagę nad konkurencją, co pozwala mu ugruntować swoją pozycję na rynku.

Podsumowując należy stwierdzić, że z punktu widzenia przedsiębiorcy finansowanie faktur jest usługą jak najbardziej korzystną. Nie może zatem dziwić jej rosnąca popularność, która jest efektem licznych zalet tego rozwiązania.

Dowiedz się więcej o finansowaniu faktur https://pragmago.pl/finansowanie-faktur/

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top