Jakich warunków na działce wymaga montaż oczyszczalni z drenażem?

oczyszczalnia z drenazem

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem to rozwiązanie, które cechuje się wieloma zaletami. Przede wszystkim wyróżniają się one stosunkowo niską ceną, nieskomplikowanym procesem budowy oraz niskimi kosztami związanymi z ich eksploatacją. Aby móc jednak zastosować oczyszczalnie ścieków z drenażem działka musi spełniać określone warunki.

Wielkość działki a montaż oczyszczalni ścieków z drenażem

Zamontowanie na działce przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem wymaga sporej wolnej powierzchni, o wymiarach około 40 m2. Wynika to zarówno z charakterystyki budowy tego typu rozwiązania, jak i odległości które powinny zostać zachowane podczas jej wykonywania przez specjalistów takich jak firma oferująca sprzedaż i montaż ekologicznych oczyszczalni ścieków Eko-Bio. Wobec tego zgodnie z nimi:

  • osadnik i dreny muszą być oddalone od granicy działki co najmniej 2 m oraz 15 m od studni głębinowych,
  • dreny rozsączające muszą być ułożone co najmniej 3 metry od drzew oraz krzewów, a ich nitki powinny być rozłożone co 1,5 m względem siebie,
  • osadnik gnilny nie może znajdować się przy ścianach budynków, o ile wentylacja kanalizacji nie zostanie wyprowadzona powyżej okien.

Odpowiedni poziom wód gruntowych

Posiadanie działki o odpowiednich wymiarach to jednak nie wszystko, aby móc na niej zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków z drenażem rozsączającym. Dodatkowo poziom wód gruntowych występujących na niej musi znajdować się także na odpowiedniej wysokości. Wynosi ona nie mniej niż 1,5 m poniżej zamontowanych drenów. Problem ze zbyt wysokim poziomem wód gruntowych można jednak wyeliminować. Rozwiązaniem jest zastosowanie kopca filtracyjnego, który zwiększy odległość drenażu od wody. Wykonuje się go z piasku i dobrze przepuszczalnego gruntu, a następnie przykrywa ziemią, która chroni drenaż przed wodami opadowymi i niskimi temperaturami.

Właściwy rodzaj gruntu

Ostatnim warunkiem jaki musi spełniać działka, aby móc na niej zamontować biologiczną oczyszczalnię ścieków z drenażem jest występowanie na przeznaczonym do tego terenie przepuszczalnego gruntu. Warto jednak pamiętać, że w przypadku, nieodpowiedniej przepuszczalności gruntów problem ten można również rozwiązać. Wystarczy wymienić je na ten o lepszym parametrach. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top