Jakie błędy najczęściej popełniane są w eksploatacji przydomowej oczyszczalni?

przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala zmniejszyć koszty wywozu nieczystości. Charakterystyczną cechą jest bezpieczeństwo dla wód i gruntu. Jest ekologicznym sposobem neutralizowania szkodliwych substancji. Związki, które opuszczają oczyszczalnię, są obojętne dla środowiska naturalnego i nie stanowią zagrożenia dla ujęć wody w okolicy. Sprawdź, jak dbać o oczyszczalnię, by przedłużyć jej żywotność i nie popełniać błędów eksploatacyjnych.

Nieregularne opróżnianie zbiornika

W czasie użytkowania oczyszczalni na dnie zbiornika osadzają się resztki materii nierozpuszczalnej w wodzie. Osad z oczyszczalni ścieków powinien być regularnie usuwany – najlepiej robić to co najmniej raz w roku. Producenci przepompowni ścieków zalecają, aby opróżniać zbiornik co 6-9 miesięcy. W zależności od tego ile osób mieszka w gospodarstwie domowym, rodzaju instalacji oraz od składu i ilości produkowanych ścieków można nieco modyfikować tę częstotliwość. Osady mogą być wywożone przez przewoźników, którzy mają umowę na zrzut nieczystości. Jeśli zbiornik został prawidłowo zainstalowany i jest regularnie opróżniany i czyszczony, może służyć do odprowadzania ścieków bytowych przez wiele lat. Profesjonalne części do instalacji sanitarnej możesz kupić u producenta przepompowni ścieków Inwap.

Stosowanie silnych środków chemicznych i konserwacja

Właściciele przydomowej oczyszczalni muszą pamiętać o tym, aby używać tylko ekologicznych środków chemicznych do czyszczenia toalet i armatury. Nie można dopuścić do tego, aby do kanalizacji dostał się chlor, fosforany, soda kaustyczna, silne stężone kwasy, oleje i tłuszcze. Takie substancje zabijają bakterie w oczyszczalni. Aby zagwarantować prawidłowe działanie instalacji, warto co jakiś czas dodać nową porcję bakterii, wrzucając specjalny preparat bezpośrednio do toalety. Prace konserwatorskie usprawniają działanie przydomowej oczyszczalni, dlatego nawet wtedy, gdy nie dzieje się nic niepokojącego, warto skontaktować się z profesjonalnym serwisem przepompowni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków montowane są na terenach, na których nie ma sieci kanalizacji lub przyłączenie do niej gospodarstwa jest z jakichś powodów niemożliwe. Odpowiednia eksploatacja pozwoli przedłużyć żywotność oczyszczalni.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top