Metody badania słuchu u dzieci 

jak zbadac sluch u dziecka

Słuch jest jednym z ważniejszych narządów człowieka, dlatego należy regularnie sprawdzać jego stan. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci, gdyż słuch wpływa na umiejętności poznawcze, a każdy nieleczony ubytek może rodzić poważne konsekwencje w przyszłości. Z tego artykułu dowiesz się, jakim metodom badań słuchu poddawane są dzieci oraz poznasz przebieg każdej z nich.

Badania obiektywne 

Są to badania, które nie wymagają żadnej świadomej reakcji ze strony dziecka, a większość z nich może być przeprowadzona nawet podczas snu. Zaraz po narodzinach, należy przeprowadzić przesiewowe badanie słuchu noworodka. Pozwala ono wykryć wady wrodzone, dzięki czemu możliwe jest podjęcie niezbędnych działań, które umożliwią dziecku prawidłowy rozwój. Badanie to polega na podawaniu do każdego z uszu cichych dźwięków i obserwacji reakcji ucha wewnętrznego. W późniejszym okresie słuch również należy regularnie kontrolować, nawet jeśli po narodzinach nie stwierdzono nieprawidłowości. Często wykonywane badania słuchu u dzieci to otoskopia i otoemisja akustyczna. By je przeprowadzić, do ucha wprowadzane są specjalne przyrządy, które pozwalają ocenić stan poszczególnych organów odpowiadających za słyszenie. Istnieją również badania, sprawdzające reakcję pnia mózgu na fale dźwiękowe. Pierwszym z nich jest ABR, podczas którego z założonych słuchawek do dziecka docierają ciche i zróżnicowane dźwięki, a przymocowane elektrody pozwalają obserwować reakcje mózgu. Drugim rodzajem jest BERA, kiedy to przy pomocy umieszczonych na głowie elektrod rejestrowane są potencjały słuchowe.

Badania subiektywne 

Ten rodzaj badań pozwala ocenić, w jakim stopniu dziecko słyszy i jest w stanie zrozumieć docierające do niego dźwięki. By mieć pewność poprawności ich przeprowadzenia, należy skorzystać z usług profesjonalnych zakładów opieki zdrowotnej, na przykład Lar-Med, które posiadają odpowiedni sprzęt i doświadczoną kadrę. Najczęstszymi badaniami w tej kategorii są audiometria tonalna i słowna. W trakcie audiometrii tonalnej, z założonych słuchawek docierają dźwięki o różnych częstotliwościach i natężeniu, a zadaniem dziecka jest wcisnąć przycisk po ich usłyszeniu. Przeprowadza się ją najwcześniej w trzecim roku życia, gdyż wówczas dziecko jest już w stanie skoncentrować się na wykonywanym zadaniu, a nawet może potraktować je jako zabawę. Innym rodzajem audiometrii jest audiometria słowna, podczas której ze słuchawek nie docierają tonalne dźwięki, ale pojedyncze słowa lub całe zdania. Dziecko proszone jest o ich powtarzanie, dlatego badanie to przeprowadza się u dzieci starszych, u których mowa jest już rozwinięta w prawidłowy sposób.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top