หัวใจ สายใย ไออุ่นรัก ป.ศิลา

ISBN:

Published:

Paperback

391 pages


Description

หัวใจ สายใย ไออุ่นรัก  by  ป.ศิลา

หัวใจ สายใย ไออุ่นรัก by ป.ศิลา
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 391 pages | ISBN: | 8.63 Mb

คุณหมอ’พระเจา! แสดงวาเขารูมาตลอดวาลูกเปนใคร“คุณหมอ” ริคารโดตอกยำความจริงใหรับทราบ“แลวผมกรูดวยวาคุณเปน psychiatrist แลวกไมใชวา ไมเคยมีคนทำอาชีพนีเดินเขามาทีบริษัทของผม และคนทีเดินเขามาแปดสิบเปอรเซนตผมสามารถบอกไดเลยวาใครทำอาชีพอะไร...บางคนมาทีนีเพราะวMoreคุณหมอ’พระเจ้า! แสดงว่าเขารู้มาตลอดว่าลูกเป็นใคร“คุณหมอ” ริคาร์โด้ตอกย้ำความจริงให้รับทราบ“แล้วผมก็รู้ด้วยว่าคุณเป็น psychiatrist แล้วก็ไม่ใช่ว่า ไม่เคยมีคนทำอาชีพนี้เดินเข้ามาที่บริษัทของผม และคนที่เดินเข้ามาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมสามารถบอกได้เลยว่าใครทำอาชีพอะไร...บางคนมาที่นี่เพราะว่าสิ่งที่เขาเป็น อาชีพที่เขาทำ ทำให้เขาไม่อาจเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับสังคมได้ แล้วก็มีอีกเป็นร้อยที่เดินเข้ามาตรงนี้เพราะความสมัครใจ หลายคนทำเพราะรักสนุก ชอบความสบาย แต่บางคนก็เข้ามาเพราะชีวิตมีปัญหาและเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือเรื่อง ‘รายได้’....ทีนี้ บอกผมได้ไหมคุณหมอคนสวย ว่าปัญหาของคุณคืออะไร เพราะผมรู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะมาแสดงหนังของผมได้”“ฉันบอกแล้วว่าจะไม่ทำงานนี้”“ผมหมายถึงงานอื่น” ริคาร์โด้ต่ออย่างมีหวังเมื่อเห็นแววตาไหวระริกของคุณหมอคนสวย “ที่ผมถามคุณในตอนต้น...ในฐานะแพทย์ คุณคิดว่าผู้ชายจะมีความรู้สึกอะไรไหมกับสิ่งที่เราไปดูกันมา”“ถ้าให้ตอบในฐานะหมอ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาหากว่าจะมีความต้องการเมื่อมีสิ่งกระตุ้น”“ใช่ มันเป็นเรื่องธรรมดา และผู้ชายปกติทั่วไปก็คงจะรู้สึกแบบนั้น...แต่ผมไม่รู้สึกอะไรเลย”“วะ..ว่าไงนะ” เป็นคุณหมอบ้างที่ต้องตกใจ...ที่เขาพาไปดู ที่เธอเคยสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ตอบสนองเลย ขณะที่เธอใจสั่นหวิว หัวใจเต้นโครมคราม หน้าร้อนผ่าวๆ อยู่ตลอดเวลาที่ได้ดูการถ่ายทำเขาจะบอกเธอว่า เขาเป็นโรคที่ผู้ชายไม่พึงปรารถนาจะเจอะเจออย่างยิ่งอย่างนั้นหรือ“ผมไม่มีความรู้สึก ไม่มีความต้องการในเรื่องอย่างว่ามาสามเดือนแล้ว ทางการแพทย์เรียกว่าโรค หย่อนสมรรถภาพทางเพศ...ผมกำลังเป็นอยู่”เขาเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "หัวใจ สายใย ไออุ่นรัก":


mowia.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us