Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Jazda po alkoholu to zdecydowanie zły pomysł. Nawet po jednym piwie stężenie alkoholu we krwi wynosi około 0,26 promila, czyli 0,13 mg/l w wydychanym powietrzu. Dwa standardowej wielkości piwa mogą wystarczyć do osiągnięcia 1 promila alkoholu we krwi. Jazda po alkoholu jest bardzo niebezpieczna i narażamy życie swoje i innych kierowców oraz pieszych. Ponadto, jeśli zostaniemy skontrolowani przez policję to możemy się spodziewać wysokiej kary. Otrzymujemy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a najkrótszym wymiarem czasu są 3 lata. Zakaz prowadzenia pojazdów Sąd może zastosować nawet dożywotnio w uzasadnionych przypadkach. Za jazdę po alkoholu za każdym razem przyznawane są wysokie kary pieniężne w postaci grzywny lub świadczenia wpłacanego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym lub pomocy Postpenitencjarnej. Najniższe świadczenie to 5 tysięcy a najwyższe 60 tysięcy złotych. Dodatkowo zapłacimy jeszcze ewentualne odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku. Wszystkie naprawy samochodowe również pokrywane są z Twojej kieszeni.

Dodatkowe kary sadowe za jazdę pod wpływem alkoholu

Inne kary sądowe jakich możesz się spodziewać to kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Kara ograniczenia wolności polega na odbywaniu kontrolowanych prac społecznych i może zostać zasądzona na okres od miesiąca do dwóch lat. W tym czasie skazany kierowany jest do odpowiedniego ośrodka, w którym nieodpłatnie pracuje przez wyznaczony sądownie okres czasu, w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie. Stąd też jest możliwość pogodzenia prac społecznych z normalną praca i innymi obowiązkami. Karę ograniczenia wolności możemy zamienić również na comiesięczne potrącanie nam z konta od 10 do 25 procent wynagrodzenia. Przez cały okres czasu mamy nad sobą dozór kuratora i musimy zgłaszać mu wszelkie zmiany miejsca zamieszkania i ewentualne wyjazdy za granicę.

Warunkowe umorzenie postępowania

W każdym przypadku istnieje możliwość złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Warto próbować, gdyż wniosek nic nas nie kosztuje, a istnieje szansa na spore złagodzenie kary. Jednak w tym przypadku bardzo ważne są okoliczności oraz ilość promili jaką posiadaliśmy we krwi w momencie popełnienia przestępstwa. W praktyce sąd najczęściej jest w stanie zaakceptować wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, gdy wcześniej nie byliśmy już karani oraz gdy posiadamy około 1 lub mniej promila. Za posiadanie 2 promili alkoholu we krwi grozi nam surowsza kara i mamy mniejszą szansę na warunkowe umorzenie postępowania. Wniosek powinien zawierać wszystkie Twoje dane, w tym sygnaturę z Prokuratury lub Sądu, w zależności na jaki etapie jest postępowanie karne. Ponadto na wniosku należy umieścić miejscowość i datę i dane organu do którego wracasz się o warunkowe umorzenie postępowanie. W treści wniosku należy zamieścić tytuł wniosku oraz szczegółowe jego uzasadnienie, w tym okoliczności popełnienia przestępstwa i wszystko, co przemawia za złagodzeniem kary.

Co po zaakceptowaniu przez Sąd wniosku o warunkowe umorzenie postępowania?

Jeśli Sąd zdecydował się zaakceptować Twój wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, to nie zostaniesz wpisany do karty karnej, gdyż w świetle prawa nie zostałeś skazany. Postępowanie zostaje odroczone na okres próby. Jeśli w tym czasie nie popełnisz żadnego wykroczenia, to Sąd nie przystąpi do postępowania karnego i sprawa zostanie zatarta i nie będzie widnieć w Twojej ewidencji. Dlatego też wniosek o warunkowe umorzenie postępowania jest bardzo korzystny i warto go składać na każdym etapie postępowania karnego.

Zobacz także:

https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/

https://fryderykfestiwal.pl/dopuszczalna-ilosc-alkoholu-we-krwi-kierowcy/

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top