Badania kontrolne – jak często warto je robić?

badania kontrolne

Posiadanie aktualnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy jest obowiązkowe dla każdego pracownika. Częstotliwość wykonywania badań jest różna. Od czego zależy i jak często należy wykonywać badania kontrolne?

Co ile wykonuje się badania kontrolne?

Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik powinien być skierowany na badania wstępne. Lekarz medycyny pracy sprawdza, czy osoba kierowana do pracy jest w stanie wykonywać wszystkie powierzone mu zadania oraz czy nie ma przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach. O ile uzyskanie badań wstępnych jest warunkiem do rozpoczęcia pracy, o tyle badania kontrolne powtarzane są w różnych odstępach czasowych. Zależy to od kilku czynników. Znaczenie ma przede wszystkim charakter wykonywanej pracy.

W przypadku stanowisk administracyjno — biurowych, gdzie pracownik nie jest szczególnie narażony na żadne zagrożenia wynikające z jego pracy, badania przeprowadza się mniej więcej co 4 lata. Inaczej sprawa wygląda w przypadku pracowników fizycznych. Im lekarz może zalecić badania nawet co 2 lata. Duże znaczenie ma również wiek i ogólny stan zdrowia pracownika. Osoby powyżej 50 roku życia mogą być kierowane na badania częściej niż ich młodsi współpracownicy. Dokładny termin powtórzenia badań określony jest zawsze indywidualnie dla każdego przypadku.

Na czym polegają badania kontrolne?

Badania kontrolne w Jarocinie i każdej innej miejscowości w Polsce wyglądają podobnie. Lekarz medycyny pracy sprawdza ogólny stan zdrowia oraz zaleca badania w zależności od rodzaju stanowiska. Może to być badanie wzroku, słuchu, ogólnej koordynacji ruchowej, RTG płuc czy spirometria sprawdzająca wydolność pracownika. Dopiero po uzyskaniu stosownego zaświadczenia potwierdzającego dobry stan zdrowia pracownik może przystąpić do wykonywania obowiązków. Za regularne powtarzanie badań odpowiada pracodawca. W przypadku braku aktualnego zaświadczenia może zostać obciążony karą finansową.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top