Do czego w samochodzie przyda się Ergolid?

Klimatyzacja w autach nie jest niczym nowym, chociaż jeszcze do niedawna nie była w nich montowana w standardzie. Obecnie tak właśnie jest i wszystkie nowoczesne samochody są wyposażone w urządzenia do schładzania ich wnętrz podczas upałów. Aby klimatyzacja działała przy tym właściwie, niezbędne jest wyposażenie jej w odpowiedni czynnik chłodniczy.

Czym jest czynnik chłodniczy?

Z definicji czynniki chłodnicze są tzw. ziębiczami o właściwościach termodynamicznych, które służą do wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych. Są to płyny robocze, które parując pobierają ciepło, a skraplając się, ciepło oddają. Wcześniej wykorzystywano do tego celu czynniki na bazie freonów, obecnie ze względu na ich negatywy wpływ na środowisko (niszczenie warstwy ozonowej) freony zostały zastąpione innymi związkami. Bardzo popularnym w zastosowaniu w urządzeniach klimatyzacyjnych jest własnie tytułowy Ergolid.

Czym jest Ergolid i gdzie znajduje zastosowanie?

Ergolid  jest jednorodnym wodnym roztworem glikolu etylowego z wykorzystaniem właściwości samoregenerujących soli kwasów organicznych, a także substancji biobójczych. Jest medium przenoszącym zimno i ciepło. Ponadto Ergolid zastosowanie w urządzeniach chłodniczych znalazł m.in. dlatego, że w jego składzie znajdują się dodatkowo inhibitory zabezpieczające układy klimatyzacyjne przed korozją oraz biocydy, służące niszczeniu życia biologicznego.

Płyny Ergolid są użytkowane jako czynnik chłodniczy w samochodach, ale nie jest to ich jedyne zastosowanie. Ergolid przeznaczony jest do napełniania również klimatyzacji domowych, instalacji chłodniczych, a jako wymiennik ciepła sprawdza się także w instalacjach grzewczych, pracuje w kolektorach słonecznych oraz w pompach ciepła. Ogólnie Ergolid może skutecznie pracować w instalacji, gdzie panują temperatury od -35 ºC do 106 ºC. Jednocześnie trzeba jednak wiedzieć, że Ergolidy nie są płynami jednorodnymi i w zależności o przeznaczenia są dostępne w różnych stężeniach eksploatacyjnych. W handlu występują Ergolidy przeznaczone do pracy w temperaturach do -15 ºC, -20 ºC, -25 ºC oraz -35 ºC.

Zapobieganie zamarzaniu układów

Dzięki zawartości odpowiednio dobranych składników, płyny Ergolid chronią instalacje przed korodowaniem, w tym również mikrobiologicznym oraz zapobiegają tworzeniu się osadów. Ma to zasadniczy wpływ na wydajność urządzeń, w których Ergolid pracuje, a także zapewnia wydłużenie okresu bezawaryjnej pracy instalacji. Są to produkty wielosezonowe z odpowiednia gęstością, pH oraz rezerwą alkaliczną. Nowa instalacja wypełniona Ergolidem może pracować bez potrzeby wymiany płynu nawet do 10 lat.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top