Charakterystyka motoreduktorów ślimakowych

motoreduktor slimakowy

Motoreduktor ślimakowy składa się z dwóch komponentów – elektrycznej jednostki napędowej oraz przekładni ślimakowej. Dzięki kompaktowym rozmiarom, niezawodnej pracy i wielofunkcyjności znajduje zastosowanie w wielu maszynach przemysłowych. Zwykle stosuje się go do zmiany charakterystyki obrotowej silnika elektrycznego. Poniżej znajdziesz charakterystykę motoreduktorów ślimakowych i ich zastosowanie we współczesnym przemyśle!

Na czym polega praca motoreduktora ślimakowego?

Główne zadanie stawiane motoreduktorowi ślimakowemu to zwiększenie momentu obrotowego silnika przy jednoczesnym zmniejszeniu obrotów na minutę. Jak podaje dystrybutor napędów przemysłowych PAWO–ALU SYSTEM motoreduktor ślimakowy wykonuje swoje zadanie dzięki dwóm kluczowym elementom – ślimacznicy i ślimakowi. Ślimacznica to swego rodzaju koło zębate, którego zęby ustawione są pod kątem, zwiększając tym samym powierzchnię styku z zębami ślimaka. Ten zaś ustawiony jest prostopadle do ślimacznicy i ma kształt walca. Wyposażony jest w uzwojenie, które ma konkretną liczbę zwojów i określony skok. Dzięki pracy ślimacznicy i ślimaka możliwe jest zmniejszenie liczby obrotów silnika i zwiększenie momentu obrotowego jednostki.

W konstrukcji motoreduktora ślimakowego elementem napędzającym jest ślimak, natomiast napędzanym jest ślimacznica, która przekazuje moment na wał.

Dlaczego stosuje się motoreduktory ślimakowe?

Jednym z powodów, dla których motoreduktory ślimakowe stają się tak popularne, jest ich niezawodność. Połączenie silnika i przekładni w jedno urządzenie zapewnia zmniejszenie liczby elementów i zapewnienie niższego ryzyka wystąpienia awarii. Sama konstrukcja również stworzona jest w taki sposób (np. pochylenie zębów ślimacznicy), by zapewniać maksymalną wydajność przy jednoczesnej bezawaryjności. Motoreduktory ślimakowe cechują się też mniejszymi rozmiarami w stosunku do tradycyjnego połączenia przekładni z silnikiem, co pozwala na ich montaż w większej liczbie urządzeń.

Urządzenia te wybierane są również ze względu na niewielki hałas podczas pracy oraz możliwość wykonywania działań bez względu na pozycję. Dodatkowo cechuje je samohamowność. Nie ma konieczności montażu hamulca dla układu, bo urządzenie samodzielnie zatrzymuje przekładnię.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top