Dlaczego należy kalibrować alkomat i na czym polega kalibracja alkomatu

stymulator oddechu

Zakres działania przeciętnego alkomatu mieści się w granicach od -10 do +40 stopni Celsjusza i jest ściśle związany ze sprawnością sensora. Jeśli alkomat jest nieprawidłowo przechowywany czy zimą wynoszony na mróz dochodzi do jego rozkalibrowania. Nie można też alkomatu trzymać zbyt blisko źródła ciepła.

Dlaczego kalibracja ma tak duże znaczenie?

Oprogramowanie musi być dostrojone z sensorem, aby wartość próbki została właściwie odczytana. Taka czynność jest przeprowadzana w trybie laboratoryjnym, przy zachowaniu odpowiedniej temperatury, wilgotności, stałej siły przepływu, i stałego stężenia alkoholu. Symulatory oddechu wtłaczają taką ilość powietrza jaka zwyczajowo wdmuchiwana jest przez człowieka podczas badania. Sprawdzane jest czy odczyt na wyświetlaczu będzie zgadzał się z określonym wprowadzonym stężeniem alkoholu.

Kalibracja – jak często?

Na częstotliwość wykonywania kalibracji wpływa zarówno rodzaj sensora, jak i częstotliwość dokonywanych pomiarów, a także prawidłowość. Zawsze trzeba odczekać wymagany czas po spożyciu, by dokonać pomiaru. Dodatkowo kolejne pomiary nie mogą być wykonywane jeden po drugim, bo to właśnie wpływa na częstotliwość wykonywanych kalibracji urządzenia do weryfikowania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Na częstotliwość kalibracji wpływają warunki przechowywania urządzenia, nie tylko temperatura i wilgotność, ale również zanieczyszczenia, obecność spalin czy rozpuszczalników. Zwykle producenci zalecają, by urządzenia kalibrować co 200 testów lub co 3-6 miesięcy. Dotyczy to alkomatów półprzewodnikowych z https://alkopatrol.pl.

W przypadku modeli elektrochemicznych czas się zwiększa. Takim alkomatem można dokonać zwykle więcej pomiarów i wymaga kalibracji po roku, a nie już po kilku miesiącach eksploatacji, ale jak wiadomo wszystko zależy od tego, czy postępuje się według zaleceń producenta. Trzeba wiedzieć, że dokonywanie pomiarów tuż po spożyciu alkoholu może doprowadzić do przepalenia się sensora, gdyż stężenie alkoholu, który nie odparował jeszcze w ustach może być nawet kilkadziesiąt razy większe.

Prawidłowe użytkowanie alkomatów i ich okresowa kalibracja zapewniają rzetelność pomiarów. Oczywiście warto wybierać urządzenia, które gwarantują dokładność do setnych części promila, a nie do dziesiętnych.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top