Gdzie i kiedy wykorzystuje się kalibratory drgań?

kalibrator drgan

Kalibracja (pochodząca od angielskiego „calibration”) to, inaczej mówiąc, wzorcowanie. Proces ten polega na precyzyjnym ustaleniu wartości wskazywanych przez przyrząd wzorcowany w stosunku do odpowiadających im wartościom wzorca miar. Kalibracja często bywa mylona ze strojeniem, które jest inną czynnością. Wzorcowanie wykonuje się przy pomocy kalibratorów, które przeznaczone są do weryfikowania dokładności przyrządów pomiarowych wykorzystywanych m.in. podczas pomiarów drgań mechanicznych.

Do czego służą kalibratory drgań?

Kalibratory drgań to niewielkie i łatwe w obsłudze urządzenia elektromechaniczne umożliwiające sprawdzenie czujników drgań w określonym zakresie częstotliwości i o określonej amplitudzie drgań. Dzięki nim możliwa jest także weryfikacja poprawności działania całych torów pomiarowych. Stanowią wzorcowe źródło drgań. Te przenośne urządzenia służą nie tylko do sprawdzania akcelerometrów, czyli czujników drgań, ale także innych elementów torów pomiarowych, czyli: przetworników prędkości oraz sond zbliżeniowych.

Bez nich walidacja torów pomiarowych nie byłaby możliwa, a co za tym idzie, wyniki pomiarów drgań mechanicznych byłyby niewiarygodne. Dokładne sprawdzenie całego toru pomiarowego jest bardzo ważne i należy je zawsze przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem pomiarów. Kalibratory drgań umożliwiają precyzyjne wyregulowanie narzędzi pomiarowych oraz kalibrację czujników drgań, dzięki czemu otrzymane podczas pomiarów wyniki są prawidłowe.

Na jakiej zasadzie działają kalibratory drgań?

Działanie kalibratorów drgań, których sprzedażą zajmuje się np. firma EC Test Systems, jest dość proste. Te niewielkie przyrządy elektromechaniczne są referencyjnym źródłem drgań. Wytwarzają drgania o ściśle określonych częstotliwościach, wykorzystując do tego sygnał sinusoidalny. Sercem każdego kalibratora drgań jest wzbudnik. To właśnie on drga z określoną częstotliwością. W systemach kalibracyjnych stosowane są różne rodzaje wzbudników. Mogą to być: wzbudniki z magnesem stałym, wzbudniki o dużym skoku albo wzbudniki dla wysokich częstotliwości.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top