Gdzie mają zastosowanie grodzice stalowe?

budowa domu

Zabezpieczenie wykopów to jeden z pierwszych etapów prac budowlanych regulowany przepisami prawa. Wybór metody zabezpieczenia zależy zarówno od umiejscowienia, wielkości i charakteru inwestycji, jak i od warunków geologicznych oraz hydrogeologicznych. W wielu sytuacjach najlepszą metodą jest wykorzystanie grodzic stalowych. Dowiedz się, gdzie mają one zastosowanie.

Grodzice stalowe – co to takiego?

Grodzice stalowe służą najczęściej jako tymczasowe zabezpieczenie wykopów. Są to stalowe kształtowniki walcowane o określonym przekroju poprzecznym. O sposób ich montażu zapytaliśmy przedstawiciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Te popularne konstrukcje znane również jako larseny montuje się w gruncie metodą wibracyjną oraz bezwibracyjną z możliwym podwierceniem lub poprzez wciskanie statyczne przy użyciu wciskarki hydraulicznej, w sytuacji gdy drgania mogą przenosić się na budynki znajdujące się w pobliżu. Są one popularną metodą na zabezpieczenie wykopu ze względu na minimalne odprężenia się gruntu za zabezpieczeniem wykopu. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie dopływu wody gruntowej w przypadku występowania jej wysokiego poziomu.

Grodzice powszechnie wykorzystywane są tam, gdzie nie tylko wymagane jest zabezpieczenie uskoku terenu, ale również zabezpieczenie wykopu przed napływem wody gruntowej lub też znajdowanie się w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu obiektów wrażliwych na osiadanie. Najczęściej są one wykorzystywane do budowy ścianek szczelnych.

Ścianki szczelne z grodzic stalowych

Ścianki szczelne z grodzic stalowych cieszą się popularnością z powodu minimalnego odprężenia się gruntu za zabezpieczeniem wykopu. Nie bez znaczenia jest również ograniczenie dopływu wody gruntowej w przypadku występowania jej wysokiego poziomu.

Zastosowanie wciskanych ścianek szczelnych nie powoduje drgań i wstrząsów, co skutecznie zapobiega uszkodzeniu pobliskiej infrastruktury. Takie zabezpieczenie wykopów umożliwia szybką zabudowę i pozwala na łączenie kilku technologii w przypadku trudnych warunków gruntowych. Ponadto ścianki szczelne są montowane w gruncie gęsto jedna przy drugiej, co gwarantuje szczelną powierzchnię. Są one wytrzymałe, łatwe w montażu, jak również bardzo estetyczne. Dodatkową zaletą ścianek szczelnych jest ich cena – są dużo tańsze od ścianek szczelinowych. Najważniejszą funkcją ścianek szczelnych jest powstrzymywanie naporu masy ziemi znajdującej się wokół wykopu. Zabezpieczają one przed erozyjnym działaniem wody, chroniąc ściany wykopu zarówno przed spływającą po nich wodą deszczową, jak i upłynnieniem gruntu, do którego może dojść w następstwie długotrwałych opadów atmosferycznych.

Podsumowując, grodzice stalowe wykorzystywane są do zabezpieczania wykopów. Najczęściej za ich pomocą konstruuje się ścianki szczelne. Doskonale sprawdzają się one w terenie zurbanizowanym, szczególnie jeśli w okolicy wykopu znajdują się tereny podatne na osiadanie. Zabezpieczanie wykopów ściankami szczelnymi z grodzic stalowych umożliwia szybką zabudowę i pozwala na łączenie kilku technologii w przypadku trudnych warunków gruntowych.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top