Jak dokonać restrukturyzacji zadłużenia?

restruktyzacja zadluzenia

Wielu Polaków decyduje się na kredyty i pożyczki – nie ma w tym nic dziwnego. Każdy z zadłużających się powinien tak przeanalizować ofertę i swoje możliwości, by potem móc spokojnie spłacić zobowiązania. Zazwyczaj się to udaje. Zdarzają się jednak sytuacje losowe (utrata pracy lub majątku choroba, śmierć bliskiej osoby), kiedy nie udaje się już spłacać swoich zobowiązań kredytowych w terminie. Restrukturyzacja zadłużenia jest jedynym możliwym rozwiązaniem w patowej sytuacji.

Czym jest restrukturyzacja zadłużenia?

Restrukturyzacja zadłużenia to zmiana warunków spłaty kredytu. To działania prawne, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej klienta, a jednocześnie pomoc w powrocie do terminowej spłaty rat. Wniosek o restrukturyzację przedkłada się kredytodawcy (zazwyczaj bankowi). Bardzo ważne jest, by osoby zadłużone dokładnie przedstawiły kredytodawcy przyczyny powstania problemów z płynnością finansową. Muszą one udokumentować aktualne przychody i ponoszone koszty, wskazać wszystkie inne, aktualne zobowiązania oraz wysokości i terminy spłaty rat.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o restrukturyzację zadłużenia?

Każdy wniosek o restrukturyzację kredytu powinien zawierać dane kontaktowe kredytobiorcy, dane identyfikacyjne, datę zawarcia umowy kredytowej oraz nazwę instytucji finansowej, w której uzyskano pożyczkę. Ważne jest także wskazanie preferowanego, wstępnego sposobu refinansowania kredytu (np. wydłużenie terminu spłaty). Zadłużony powinien także przedstawić przyczyny wnioskowania o restrukturyzację (np. kłopoty ze zdrowiem, utrata lub problemy w pracy) – trzeba podać szacowany czas występowania tych trudności, udokumentować je. Każdy wniosek musi zostać opatrzony czytelnym podpisem kredytobiorcy. Ponadto ważne są załączniki, m.in. potwierdzenie aktualnej sytuacji dochodowej.

Kto pomaga w uzyskaniu restrukturyzacji zadłużenia?

Doradztwo podatkowe to usługa świadczona przez niektóre kancelarie prawne. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy i osoby fizyczne, które mają problem z obciążeniami finansowymi – w tym starający się o restrukturyzację zadłużeń. Pomóc mogą pracownicy Kancelarii Radców Prawnych Arendarski i Stejblis, działający nie tylko w zakresie doradztwa finansowego i podatkowego, ale i prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top