Jakie łożyska wykorzystuje się w przemyśle?

lozysko

Łożyska są niezastąpione niemal we wszystkich konstrukcjach, w których występuje element ruchu. Znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, działach techniki i w życiu codziennym. Dzielą się na wiele grup i kategorii pod względem przyjmowania obciążeń, budowy, sposobu działania oraz przeznaczenia. Dowiedz się, jakie łożyska wykorzystuje się w przemyśle.

Czym są łożyska mechaniczne i jakie mają zastosowanie?

Łożyska dzielą się na kilka podstawowych grup – mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i magnetyczne. Największą grupę stanowią łożyska mechaniczne. Ta grupa z kolei dzieli się na łożyska toczne i ślizgowe. W łożyskach tocznych występują dwa pierścienie i elementy toczne, takie jak kulki, wałeczki,  wałeczki stożkowe, igiełki i baryłki. Pierścienie osadzone są nieruchomo, zewnętrzny na czopie wału lub innym elemencie, natomiast zewnętrzny w oprawie lub w innej konstrukcji nośnej. Elementy toczne poruszają się pomiędzy pierścieniami po specjalnych bieżniach. Zapewnia to swobodny obrót pierścieni względem siebie. Łożyska toczne dzielą się na wiele kategorii pod względem sposobu przyjmowania obciążeń, budowy i przeznaczenia.

Rodzaje łożysk tocznych

Najczęściej stosowanymi łożyskami tocznymi są łożyska promieniowe oraz łożyska wzdłużne. Pierwsze z nich przeznaczone są do przyjmowania i przekazywania obciążeń poprzecznych działających na wał. Wyróżniają się najmniejszym oporem ruchu i mogą przejmować dwukierunkowe siły osiowe przy dużych prędkościach obrotowych. Znajdują zastosowanie w maszynach i pojazdach oraz w różnych urządzaniach, w których wymagane są bardzo wysokie prędkości przy jednoczesnym zachowaniu niskich strat wynikających z tarcia. Sprzedażą łożysk zajmują się firmy handlowe, między innymi dystrybutor łożysk przemysłowych Walor z Kolbuszowej, który oferuje łożyska promieniowe:

  • baryłkowe
  • kulkowe
  • walcowe,
  • stożkowe,
  • igiełkowe.

Innym rodzajem są łożyska wzdłużne, przystosowane do przyjmowania i przekazywania obciążeń wzdłużnych. Odporne są na bardzo duże obciążenia udarowe i przeznaczone do intensywnej pracy. Z tego względu wykorzystywane są najczęściej w konstrukcjach wielkogabarytowych maszynach przemysłowych.

Łożyska ślizgowe

To  grupa łożysk, która również znajduje szerokie zastosowanie przemysłowe. Łożyska ślizgowe nie mają ruchomych elementów pośredniczących. Czop wału albo inny element obrotowy umieszcza się w cylindrycznej lub stożkowej panewce z pasowaniem luźnym. Tarcie pomiędzy panewką a czopem niwelowane jest odpowiednim smarowaniem (istnieją też łożyska bez smarowania). Zadaniem smaru lub cieczy procesowej jest ograniczenie tarcia, zwiększenie żywotności łożyska, zmniejszenie hałasu i odprowadzenie ciepła z łożyska.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top