Kluczowe aspekty współpracy przewoźnik-spedycja

spedycja

Początki spedycji sięgają czasów późnego średniowiecza, w którym wiele ówczesnych europejskich metropolii stosowało tzw. prawo składu, które zmuszało kupców do wjazdu do miasta i wystawieniu tam swoich towarów.

Z racji chęci ograniczenia kosztów, coraz więcej handlarzy sięgało po pomoc specjalistów do planowania i zarządzania całym procesem. Dziś spedycja ma nieco inny charakter, ale jej korzenie się nie zmieniły. W tym tekście przedstawiamy najważniejsze aspekty współpracy przewoźnik-spedycja.

Definicja spedycji i firmy spedycyjnej

Spedycja to wszelka działalność, która organizuje, nadzoruje i doradza w kwestiach transportu surowców i towarów.

Zalicza się do niej takie procesy jak załadunek i rozładunek, wybór przewoźnika, nadzór nad przewozem i planowanie czasu całego przewozu.

W aktualnie panujących warunkach rynkowych, w których gospodarki narodowe są ze sobą mocno powiązane, jest ona bardzo ważny elementem działania wielu przedsiębiorstw.

Firma spedycyjna jest instytucją prywatną, której zakres działalności obejmuje wszystkie związane ze spedycją sprawy. Działa zwykle jako podwykonawca względem zlecającego przewóz przedsiębiorstwa.

Co robi spedytor w firmie spedycyjnej?

Jest to osoba, zwykle specjalista po odpowiednim technikum bądź studiach wyższych, który zajmuje się elementami, które składają się na proces transportu towaru.

Określa on opłacalność podjęcia się zlecenia, wybiera przewoźników oraz negocjuje z nimi stawki transportowe.

Jego obowiązkiem jest również doradztwo w sprawach związanych z planowaniem tras i realizacją różnego rodzaju zadań.

Przewoźnik – podwykonawca dla spedytora

Niektóre firmy spedycyjne mają na swoim wyposażeniu floty pojazdów, dzięki którym same mogą świadczyć usługi transportowe. Przewoźnik w takiej firmie, jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za transport towaru, nie przejmując się kwestiami załadunku i wyładunku.

Co, w przypadku, gdy firma spedycyjna nie posiada własnych środków transportu? Korzysta się często z usług przewoźników, jako podwykonawców zlecenia.

Przewoźnicy, w zależności od wielkości firmy, mogą być osobami fizycznymi z jednoosobową działalnością oraz jednym środkiem transportu (np. tir z naczepą), ale mogą być również specjalistycznymi przedsiębiorstwami, których flota jest nowoczesna i imponuje rozmiarami.

Formy współpracy przewoźnik-spedycja

Z racji dużej synergii między tymi działalnościami, wielu przewoźników, działających na własnych działalnościach gospodarczych ściśle współpracuje z wybranymi spedytorami.

Kooperacja odbywa się zwykle na zasadach umowy Back-to-Back, umowy transportowej i spedytorskiej. Działanie jest możliwe ze względu na zasadę swobodnego zawierania umów między różnymi przedsiębiorstwami. Rzecz jasna, każda ze stron w takim wypadku ma zarówno prawa, jak i obowiązki, których spełnienie jest podstawą do finalizacji umowy.

Współdziałanie może odbywać się zarówno na zasadzie zleceń dorywczych, jak i formę stałej współpracy, opiewającej na konkretne przewozy w danym miesiącu i realizowanie transportu.

Jeśli jesteś przewoźnikiem i szukasz regularnych zleceń transportowych, zależy ci na dobrej współpracy na linii spedycja-przewoźnik, to warto sprawdzić ten adres: https://www.mw-spedition.com/przewoznik/. Firma M&W Spedition szuka właśnie przewoźników do stałej współpracy.

Obowiązki przewoźnika

Do zakresu obowiązków podwykonawcy zlecenia bardzo często należy zbadanie odpowiedniego przygotowania do transportu towaru, jak chociażby sprawdzenie stanu zabezpieczenia produktów.

W momencie rozpoczęcia realizacji zadań, bezpieczeństwo przewożonych surowców bądź gotowych wyrobów przechodzi w całości na przewoźnika.

Poza tym, jest on odpowiedzialny za trzymanie się planu dostarczenia przesyłki w odpowiednim czasie, na odpowiednie miejsce oraz za zgłaszanie ewentualnych problemów na trasie i, oczywiście, za sam przewóz towaru z punktu początkowego do punktu docelowego.

Obowiązki spedytora

Specjalista z zakresu logistyki, jako jedna ze stron umowy, ma za zadanie odpowiednie zaplanowanie trasy przejazdu, a także zadbanie o prawidłowe zabezpieczenie towaru na czas przesyłki.

Jest to również osoba, która musi nadzorować cały proces wysyłki, przewozu i odbioru towaru, z jego załadunkiem i rozładunkiem włącznie.

Spedytor jest zobligowany do zwrotu wszelkich kosztów, poniesionych w trakcie realizacji zlecenia, takich jak zakup paliwa czy wjazd na autostradę i, rzecz jasna, wypłacenie w terminie opłaty za wykonaną usługę.

Podsumowanie

Oba te segmenty transportu towarów – spedycja i przewoźnik – są ze sobą bardzo mocno powiązane. Z racji coraz większego rozwoju technologii i potrzeby przesyłania coraz większej ilości kontenerów czy tirów wszelakiej maści produktów w różne strefy świata, spedytorzy i przewoźnicy odgrywają coraz większą rolę w łańcuchu działania wielu przedsiębiorstw. Wyłączenie jakiegokolwiek elementu tego algorytmu, lub zdarzenia losowe (tj. ostatnie zablokowanie Kanału Sueskiego) może, pewnym stopniu, przyczynić się do załamania gospodarki niektórych państw.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top