W jakich przypadkach konieczne jest sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej oraz geotechnicznej?

dokumentacja hydrogeologiczna

Inwestycje budowlane wymagają często przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Czasami niezbędne będą badania hydrogeologiczne, geotechniczne i geologiczno-inżynierskie. Ich sporządzenie jest konieczne w określonych przypadkach. Zajmują się tym doświadczeni geolodzy, którzy mają państwowe uprawnienia. Bez nich można nie otrzymać pozwolenia na budowę domu czy innego obiektu.

Kiedy sporządza się dokumentację hydrogeologiczną?

Ten rodzaj dokumentacji sporządza się, żeby poznać warunki hydrogeologiczne panujące na danym terenie. Jest niezbędna, jeśli inwestor chce:

  • określić zasoby i właściwości wód podziemnych
  • określić warunki hydrogeologiczne w związku z planowanymi pracami, które mogą wpłynąć na stan wód podziemnych

Obiema pracami zajmują się specjaliści. Do wykonania dokumentacji niezbędne jest korzystanie z map terenu stworzonych przez geodetę oraz przeprowadzenie dokładnych pomiarów, które muszą pokrywać się z rzeczywistością.

Kiedy niezbędna jest dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Opinia geotechniczna jest przygotowywana dla każdego budynku, który planuje się postawić. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest wykonywana w szczególnych przypadkach. O tym, czy jest potrzebna, decydują warunki gruntowe na działce budowlanej oraz kategoria geotechniczna, która jest określona w specjalistycznej opinii. Może być niezbędna, jeśli:

  • na działce zostały stwierdzone skomplikowane lub złożone warunki gruntowe
  • uznano, że kategoria przypisana do budynku wymaga dodatkowej dokumentacji

Konieczność opracowania dokumentacji określa się po wykonaniu specjalistycznych badań w terenie, przy czym w większości przypadków nie będzie ona wymagana. Dokumentacje hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska są potrzebne przy większych inwestycjach. Inaczej wyglądają badania geologiczne, które przeprowadza się zawsze przed stworzeniem projektu budynku. Do ich wykonania należy zatrudnić uprawnionych geologów, na przykład pracowników Przedsiębiorstwa Geologicznego Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o., którzy zapewnią gwarancje bezpieczeństwa inwestycji.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top