Co grozi za posiadanie narkotyków w Polsce? Najważniejsze informacje w pigułce

Posiadanie narkotyków nie prowadzi do niczego dobrego. Narkotyki wyrządzają wiele szkód, a za wytwarzanie i handlowanie narkotykami grożą bardzo surowe sankcje. Oczywiście najwięcej problemów zatrzymani będą mieć wtedy, gdy zostaną przyłapani z dużą ilością narkotyków. Posiadanie nawet niewielkich ilości jest jednak w Polsce zabronione, dlatego też warto mieć pełną wiedzę na temat tego, jakie konsekwencje mogą grozić osobom, które nie przestrzegają obowiązujących w kraju przepisów.

Posiadanie narkotyków – co na ten temat mówi art. 62?

Wiele przydatnych informacji znajduje się w art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który jasno mówi o tym, że za posiadanie środków odurzających lub psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli jest to natomiast zdecydowanie większa ilość, trzeba liczyć się z tym, że sprawcy zabronionego czynu będzie grozić od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W sprawach mniejszej wagi stosuje się z kolei:

  • grzywnę,
  • karę ograniczenia wolności,
  • karę pozbawienia wolności do roku.

Trudno jednoznacznie ocenić to, jakie będą konsekwencje nieprzemyślanych działań osób, które sięgają po narkotyki. Dużo zależy od tego, ile narkotyków będzie miał przy sobie sprawca, czy będzie nimi handlował, czy był wcześniej przyłapany na jakimś przestępstwie, itd. Z całą pewnością od narkotyków warto trzymać się z daleka, ponieważ w wielu przypadkach raz na zawsze mogą złamać dotychczasowe życie i utrudnić powrót do normalnego funkcjonowania.

Posiadanie narkotyków przez nieletniego – co może za to grozić?

W tym miejscu warto zastanowić się nad tym, co grozi nieletnim, którzy zostaną przyłapani na posiadaniu narkotyków? Sprawca zabronionego czynu poniesie odpowiedzialność karną (zastosowanie wskazanych wyżej przepisów i sankcji) w momencie, gdy dokonał go po ukończeniu 17. roku życia. Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy młoda osoba ukończyła już 13. rok życia, ale nie ukończyła jeszcze 17 lat. W takiej sytuacji sprawa trafia do sądu rodzinnego, który rozpatruje ją pod kątem przepisów zawartych w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Sąd może zadecydować o zastosowaniu kilku środków wychowawczych i poprawczych, a mianowicie:

  • udzielić upomnienia,
  • zobowiązać sprawcę zabronionego czynu do naprawy wyrządzonej szkody,
  • zastosować nadzór kuratora,
  • skierować nieletniego do ośrodka kuratorskiego lub instytucji, która zajmuje się pracą z nieletnimi w zakresie wychowawczym, szkoleniowym i terapeutycznym,
  • umieścić nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  • umieścić nieletniego w zakładzie poprawczym,
  • zobowiązać rodziców lub opiekunów prawnych do poprawy warunków bytowych i wychowawczych u nieletniego.

Jak widać nawet mimo młodego wieku można ponieść bardzo przykre konsekwencje swoich działań, więc za każdym razem warto zastanowić się dwa razy nad tym, czy sięgnięcie po narkotyki ma jakikolwiek sens. Na pewno nie wyniknie z tego nic dobrego.

Posiadanie narkotyków na własny użytek – jak to wygląda w praktyce?

Czy posiadanie narkotyków na własny użytek w Polsce jest karalne? Tak. W tym przypadku trzeba jednak podkreślić to, że sprawca czynu nie zamierzał ich sprzedawać innym osobom czy też udostępniać nieodpłatnie np. na imprezie. Najmniej problemów będą mieć te osoby, które posiadały narkotyki w nieznacznych ilościach, tzn. odpowiadającym doraźnym potrzebom sprawcy przestępstwa (zwykle 1 niewielka porcja).

Najniższą możliwą karą według polskiego prawa jest grzywna, lecz jeśli prokurator lub sąd uznają, że sprawca zabronionego czynu posiadał nieznaczną ilość narkotyków, miał je na własny użytek, stopień szkodliwości czynu był znikomy, a osoba uzależniona nie miała wcześniej zatargów z prawem, może dojść do umorzenia postępowania. Dużo zależy od wszystkich zaistniałych okoliczności sprawy, więc wypada je bardzo dokładnie zbadać.

Posiadanie znacznej ilości narkotyków – co trzeba wiedzieć?

Najgorzej sprawa wygląda wtedy, gdy osoba uzależniona posiadała przy sobie znaczną ilość narkotyków, a dodatkowo chciała je sprzedać innym osobom i czerpać z tego zyski. Za znaczną ilość narkotyków przyjmuje się zazwyczaj taką ilość, która wystarczyłaby do jednorazowego odurzenia się kilkunastu lub kilkudziesięciu osób. Samo posiadanie narkotyków w bardzo dużych ilościach sprawia, że sprawcy przestępstwa może grozić kara więzienia od roku do nawet 10 lat. Dodatkowo można odpowiedzieć za wytwarzanie dużej ilości narkotyków (od 3 do 15 lat pozbawienia wolności), przemyt (od 3 do 15 lat), wprowadzenie narkotyków do obrotu (od 2 do 12 lat), udzielenie narkotyków innym osobom (od 6 miesięcy do 8 lat) i udzielenie narkotyków innym osobom odpłatnie (od 3 do 15 lat). Nie da się ukryć, że kary za posiadanie znacznych ilości narkotyków są niezwykle surowe.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top