Co jest sprawdzane w trakcie rocznego przeglądu budynku?

przeglad budynku

Przepisy nakładają na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązek przeprowadzania kontroli budynków. I tak można wyróżnić przeglądy roczne, pięcioletnie oraz przeglądy doraźne. Każda z wymienionych kontroli różni się od siebie zakresem. To, jaki przegląd należy wykonać, zależy od specyfiki obiektu, zaleceń czy wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na budynek.

Co obejmuje przegląd roczny budynku?

Przeglądy roczne budynków wykonywane są przynajmniej raz w roku, a Nadzór Budowlany ma prawo nałożyć na właściciela lub zarządcę budynku karę grzywny, jeżeli uchyla się od wykonywania takich przeglądów. Podczas nich kontroli podlegają wszystkie elementy obiektu budowlanego narażone na działanie warunków atmosferycznych i mechanicznych.

Kontrola stanu technicznego obejmuje także samą konstrukcję obiektu, m.in. zewnętrzne warstwy przegród, ściany zewnętrzne, balustrady i balkony, urządzenia zamocowane do ścian zewnętrznych oraz dachu, a także elementy odwodnienia i pokrycie dachowe. Z każdego przeglądu rocznego sporządzany jest protokół, który zawiera dokumentację fotograficzną wraz z opisami ewentualnych uszkodzeń. Właściciel lub zarządca, w przypadku wykrycia usterek, jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wskazanym w protokole.

Ile kosztuje roczny przegląd budowlany?

Cena przeglądu budowlanego zależy przede wszystkim od jego zakresu, wielkości kontrolowanego obiektu budowlanego i jego powierzchni użytkowej. Duże znaczenie ma także rodzaju obiektu oraz województwo, w którym roczny przegląd budowlany ma być przeprowadzony – podkreśla w rozmowie specjalista z biura projektowego IMPACT z Gdańska, które obsługuje inwestycje budowlane w całym kraju.

Tak duża rozbieżność cen za przeglądy budowlane sprawia, że są one każdorazowo ustalane indywidualnie. Dla stałych zleceniodawców bardzo często firmy oferują atrakcyjne ceny. Koszty rocznego przeglądu nie są jednak duże – wynoszą one zazwyczaj kilkaset złotych.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top