Jak dostosować linię produkcyjną do indywidualnych wymagań?

linia produkcyjna

Projektowanie linii produkcyjnych to usługa, z której korzysta coraz więcej firm, m.in. należących do przemysłu ciężkiego, a także branży chemicznej, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Decydując się na budowę lub modernizację linii przemysłowej, należy wziąć pod uwagę charakterystykę procesu produkcyjnego, rodzaj wykorzystywanych w nim surowców, a także budowę hali. Co jeszcze należy uwzględnić w projekcie linii technologicznej?

Jak przebiega projektowanie automatycznej linii produkcyjnej?

Przed rozpoczęciem projektowania linii produkcyjnej należy wykonać kompleksową analizę procesów przebiegających w zakładzie przemysłowym. Musi ona uwzględniać charakterystykę danej branży i konkretnego zakładu. Projektowanie obejmuje dobór maszyn i stanowisk zrobotyzowanych stosowanych na wszystkich etapach produkcji: od wykonania danych elementów, aż po pakowanie. Istotna jest również kolejność ustawienia stanowisk i ich odpowiednie połączenie, które zapewni optymalną i ciągłą produkcję.

Czym charakteryzuje się dostosowana do indywidualnych wymagań linia przemysłowa?

Dobierając elementy linii przemysłowej, należy zdecydować się na odpowiedni stopień automatyzacji maszyn. Oprócz doboru urządzeń i stanowisk zrobotyzowanych, w projekcie uwzględnia się również prace elektryczne, mechaniczne i informatyczne. Linia produkcyjna musi zostać zaprojektowana z uwzględnieniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy w danej branży, a także obowiązującym norm prawnych. Należy wziąć pod uwagę dostęp do mediów, takich jak energia elektryczna, woda oraz systemy wentylacyjne, warunki panujące w hali, m.in. wilgotność i temperaturę, wytrzymałość podłogi na obciążenia oraz ilość dostępnego miejsca.

Jakie narzędzia są stosowane do projektowania linii produkcyjnej?

Współcześnie w procesie projektowania linii produkcyjnych wykorzystuje się zazwyczaj programy i narzędzia CAD firmy Autodesk. Usługi przygotowywania projektu linii dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta oferuje np. firma ARM Robotics z Chorzowa. Często stosowane jest też oprogramowanie inżynierskie EPLAN służące do zarządzania szafami rozdzielczymi oraz narzędzia takie jak Ansys, Process Simulate i NX Mechatronics Concept Designer.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top