Wsparcie w zakresie restrukturyzacji. Gdzie szukać pomocy?

przedsiebiorstwa

Poważne problemy finansowe mogą znacznie zaburzyć działanie przedsiębiorstwa, a nierzadko także przekreślić jego szanse na utrzymanie swej pozycji w przyszłości. W niektórych przypadkach zamiast procesu upadłości przez likwidację spółki możliwa jednak będzie jej sanacja. Takie działanie wymaga dobrego przygotowania oraz na ogół uzyskania zewnętrznego wsparcia ze strony kancelarii specjalizującej się w restrukturyzacji.

Kiedy restrukturyzacja będzie możliwa?

W sytuacji, gdy firma traci zdolność do regulowania swoich zobowiązań na dłużej niż trzy miesiące, a ich łączna wartość przekracza 10% jej sumy bilansowej, konieczne będzie wystąpienie o ogłoszenie przez sąd jej upadłości. Celem wszczynanego postępowania jest możliwie najszersze zaspokojenie wierzycieli, które może nastąpić przez likwidację firmy, lecz również w wyniku dokonania jej restrukturyzacji. Takie rozwiązanie będzie jednak możliwe tylko wówczas, jeżeli zagwarantuje lepsze możliwości zadośćuczynienia wierzycielom. Składany wniosek musi więc zawierać argumenty, które przekonają sąd, a także samych zainteresowanych, że sanacja firmy może przynieść większe korzyści. Nie będzie to zwykle możliwe bez wykonania audytu oraz przygotowania planu restrukturyzacyjnego. Sporządzenie takich dokumentów, a także obsługa przedsięwzięcia od strony prawnej wymaga skorzystania ze wsparcia podmiotu specjalizującego się w restrukturyzacji firm. W Szczecinie pomoc w takich przypadkach zapewnia Kancelaria Wardyn.

Jakie wsparcie jest potrzebne przy przygotowywaniu restrukturyzacji?

Przygotowanie firmy do restrukturyzacji wymaga dokładnej analizy jej stanu oraz zidentyfikowania źródeł problemów, które zachwiały jej płynnością, a także znalezienia obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia skutkujące odzyskaniem możliwości spłaty zobowiązań i generowania zysków. Sposobem na realizację tego celu jest przeprowadzenie audytu restrukturyzacyjnego, który posłuży do przygotowania planu restrukturyzacyjnego w kształcie, jaki mogą zaakceptować wierzyciele.

Firmą, która może zaoferować wsparcie w przygotowaniu procesu restrukturyzacji, jest Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego Wardyn ze Szczecina. Zajmuje się ona również wycenami przedsiębiorstw oraz doradztwem prawno-gospodarczym, a także zarządem sukcesyjnym.

You Might Also Like

Leave a Reply

Back to top